Abbedissor

15 av klostrets abbedissor känner vi till namnet. Flera av dem tillhörde förnäma frälseätter.

MARGARETA (1233-1254) benämnes priorissa vid Fogdö kloster.

IN(GRID?) abbedissa omnämnes år 1278. Därefter följer KUNIGUNDA (1299-1323), INGA BIRGERSDOTTER (1343-1351), GERTRUD JONSDOTTER (1355-1358), REGIMOD (ANDERSDOTTER?) ( 1358-1400), MARTHA (o.1405), MECHTILD(tidigast 1408-1415), CECILIA JÖNSDOTTER (1421-1447), MARGARETA BEYENTSDOTTER ( 10/8 1457), CECILIA JÖNSDOTTER(19/9 1463),LUCIA (1466-1474), BERETTE ERIKSDOTTER(23/11 1494), MARGRETA LAURENCIIDOTTER (20/8 1508) och MARTHA (HENRIKSDOTTER?) (före 8/11 1520).

Mer kunskap om abbedissorna får man i Strängnäs Stifts Herdaminnen Del 1, Medeltiden, sidorna 654-658.

 

 Rapport, Inga Birgersdotter, (Siv Jonsson mfl 2018)

 

Abedissans gravsten

Bild 4 Abedissans gravsten