VÄLKOMMEN TILL VÅRFRUBERGA KLOSTER

 

 Kloster modell

 Modell av Vårfruberga kloster i Fogdö kyrka

 

Vårfruberga kloster, vackert beläget på Fogdön invid Mälaren, var en gång ett av rikets allra mäktigaste nunnekonvent. På sin nuvarande plats har klostret legat sedan 1289, slutet av kung Magnus Ladulås regeringstid, nästan inom synhåll från den gamla stiftsstaden Strängnäs. Konventet, tillhörigt cistercienserna, låg tidigare invid Fogdö sockenkyrka, nästan halvmilen från nuvarande plats. En mindre försvarsanläggning strax invid sjöstranden, tycks ha upphört i den funktionen då klostret togs i bruk.

Klostret upphörde, som så många andra svenska konvent, under Gustav Vasas regeringstid, då rivning av murarna påbörjades.

Idag finns endast klostrets grundmurar bevarade. Man kan genom dem se hur anläggningen en gång sett ut. Endast mindre utgrävningar har skett inom klosterområdet.

 

Vid reformationen drogs Vårfruberga kloster in till kronan och en kungsgård bildades.

Kungsbergs kungsgård arrenderas ut och här bedrivs idag spannmålsodling samt uppfödning av nötkreatur och får. Kungsbergs kungsgård med Vårfruberga klosterruin är en del av vårt kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk.

 

 

                                    Aktuell anslagstavla

 

Under våren 2018 genomför vi en studiecirkel om medeltida växter. 

Vi planerar också för klostrets dag som kommer att vara den 9 augusti i samband med kulturveckan på fogdö. 

 

Årsmöte 26 mars

Söndagen den 26 mars höll föreningen årsmöte. Eva Wesslén från styrelsen inledde med en föreläsning om georadarundersökningen vid Fogdö kyrka juli 2016.

Vid årsmötet avgick Märit Melbi som ordförande, hon fortsätter dock som projektledare för det kommande klostersymposiet. Till ny ordförande valdes Elsy Hedlund, Aspö. Vid mötet avgick även Lars Adolfsson som varit församlingens representant i styrelsen eftersom han slutat sin tjänst på Fogdön.

 

Kloka tankar om georadarundersökningen

27 oktober genomfördes ett första seminarium med syfte att diskutera resultat och tolkning av georadarundersökningen. Christer Andersson, radioastronom, som genomfört undersökningen presenterade ett antal bilder och möjlig tolkning.

 

Med på seminariet var Rikard Borg, kulturmiljöpedagog, Sörmlands museum, David Damell, arkeolog och tidigare landsantikvarie, Per Gustavsson, arkeolog, Länsstyrelsen i Södermanland, Theresia Pettersson, doktorand, Stockholms universitet samt ledamot i Föreningen Vårfruberga klosters styrelse, Sigge Rahmqvist, fil dr och medeltidshistoriker, Eva Wesslén, arkeolog samt ledamot av Föreningen Vårfruberga klosters styrelse, samt Märit Melbi, ordförande Föreningen Vårfruberga kloster.

 

Styrelsen för föreningen kommer nu ta del av diskussionen på seminariet för att kunna ta nästa steg i utforskningen av Fogdö klosters hemlighet.

 

Christer Andersson

 Christer Andersson redogör för undersökning och tolkning

 

Inspektion på kyrkbacken

Seminariedeltagarna gör en inspektionsrunda på Fogdö kyrkogård där georadarundersökningen genomförts

 

Södra sidan

Vid södra sidan där de mest intressanta fynden gjorts
 

Kom med i studiecirkel - klostret och samtiden!

Nu har höstens studiecirkel för att lära mer om Vårfruberga kloster, dess liv, verksamhet och samtid startat. Det går även bra att vara med vid enstaka tillfällen. Studiecirkeln är kostnadsfri förutom eventuell dokumentation. Kvällsfika finns till självkostnadspris 10 kr. Ingen föranmälan krävs.

 

Information om plats, tema och datum. 

 

Nu är rapporten från georadarundersökningen klar

För er som väntat på vad georadarundersökningen vid Fogdö kyrka under sommaren visar så är ni välkomna att ta del av rapporten här. För den oinvigde kan det vara svårt att tolka bilderna, inget konstigt alls. Styrelsen kommer att träffa sakkunniga under hösten för att få hjälp med tolkning. Efter det kommer vi att berätta mer. Det kommer sannolikt bli ett inslag i samband med klostersymposiet 19-20 augusti 2017.

 

Klostrets dag 2016 - en succé

Ett välfyllt program och hyfsat väder gjorde klostrets dag till en succé. Efter invigningen vandrade ett trettiotal personer till skogs för att få se resterna av ett tegelbruk som försåg inte minst klostret med tegel. David Damell och Eva Wesslén guidade.

Här presenterar vi en sammanfattning av David Damells föreläsning.

 

Ordförande utklädd till cisterciensersyster inviger

 Ordförande Märit Melbi inviger, dagen till ära klädd i den cisterciensiska dräkten

 

Efter vandringen fick de som ville möjlighet att köpa nutida kaffe och medeltida äppelpudding eller botanisera bland föreningens skrifter. Theresia Pettersson, språkforskare, fortsatte programmet med sin föreläsning om "klostrets kommunikation med omvärlden".

Theresia Pettersson föreläser

Theresia Pettersson föreläser

 

Lars Adolfsson, v ordförande i styrelsen, fortsatte programmet genom att berätta om mathållningen och om de sädesslag som framförallt användes. Alla fick möjlighet att provsmaka korngrynspudding - för dagen toppad med lite lingonsylt.

 

Avslutningsvis guidade Susanne Siiberg och Lars Adolfsson i klosterområdet.

 

  

 

Var låg Fogdö kloster -  georadarundersökning vid Fogdö kyrka

Under  vecka 26 genomförde Föreningen Vårfruberga kloster ett försök att spåra det 800 år gamla Fogdö kloster, Vårfruberga klosters föregångare. Delar av Fogdö kyrkogård undersökas med en georadarutrustning. Christer Andersson från Orust hade fått uppdraget att genomföra undersökningen. Christer har gjort liknande undersökningar vid bl.a. Ås och Askeby kloster.

Mark till klostret skänktes ursprungligen av Sivard Jarl och hans dotter Ingeborg enligt en bevarad jordebok från klostret. Klostret låg troligen vid Fogdö kyrka på 1100- och 1200-talen för att i slutet av 1200-talet flytta ner till Mälaren vid nuvarande Kungsberg, där ruinerna finns att beskåda. Mer information om Fogdö kloster finns att läsa i Klosterföreningens Småskrift 1/2015 av David Damell.

Allmänheten kommer att få ta del av resultatet av undersökningen när analyserna är klara. En mindre utställning om undersökningen och metoden planeras också.

 

Christer Andersson georadar

Undersökningsansvarige, Christer Andersson, kör georadarutrustningen över gräset på Fogdö kyrkogård. Undersökningsområdet delas in i 1 meter breda remsor

 

Turkiska arkeologer georadar

Fikriye Aris Nagis och Murat Nagis, två turkiska arkeologer studerar med intresse den pågående undersökningen

  

Årsmötet 13 mars 2016

Mötet inleddes med att Siv Jonsson föreläste om abbedissan i Vårfruberga kloster, Inga Birgersdotter.Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Siv Jonsson lämnade styrelsen och ersattes av Anne-Grete Malm.

 

Kommande verksamhetsår erbjuder bland annat "Klostrets dag" 11 augusti under kulturveckan, studiecirkel med start 29 september, georadarundersökning vid Fogdö kyrka och inte minst förberedelser av det andra klostersymposiet 19-20 augusti 2017.

 

Inspektion av murar vid Vårfruberga kloster

Statens Fastighetsverk, SFV, som ansvarar för klostermurarna genomförde 18 november tillsammans med medlemmar från Föreningen Vårfruberga kloster en inspektion av murarnas standard. Tanken är att så småningom kunna presentera en strategi för underhåll. Något som föreningen ser fram emot. Vi återkommer med mer information längre fram.

 

Se bild över klosterområdet