Klostersymposium 19-20 augusti 2017 vid Fogdö kyrka och sockenstuga.

 

Årsmöte 2017

Föreningens årsmöte hölls den 26 mars på Kyrkbacken kl 16.00.

Eva Wesslén föreläste om georadarundersökningen vid Fogdö kyrka sensommaren 2016.

Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Kaffe/te serverades.