Årsmöte 2018

Föreningens årsmöte hölls den 25 mars på Kyrkbacken kl 16.00

Gunnar Redelius föreläste om Sveriges första kloster, Sankt Olof i Sigtuna därefter sedvanliga årsmöteshandlingar. 

 

 

Klostersymposium 19-20 augusti 2017 vid Fogdö kyrka och sockenstuga.

 

Årsmöte 2017

Föreningens årsmöte hölls den 26 mars på Kyrkbacken kl 16.00.

Eva Wesslén föreläste om georadarundersökningen vid Fogdö kyrka sensommaren 2016.

Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Kaffe/te serverades.