Studiecirkel om örtagården vid klostret

Föreningens örtagårdsprojekt har nu kommit halvvägs. Efter en kylig start i Vårfruberga den 13 april har de elva entusiastiska deltagarna mötts en gång i maj och en gång i juni för att inventera växter i särskilda kontrollrutor, gräva fram jordprover för odlingsförsök samt studera platsens växter lite mera allmänt.

Syftet med kursen är ju att eventuellt finna spår efter klostrets örtagård samt se om växter, som kan kopplas samman med klostertiden, möjligen finns kvar i området. Kanske fröer kan ha bevarats så väl att de kan spira igen ur jordproverna och berätta om örtagårdens växtvärld?

Ännu har vare sig inventeringar eller odlingsförsök resulterat i några säkra slutsatser men vi hyser gott hopp trots kall vår och alltför torr försommar.

I odlingslådorna spirar faktiskt små växter upp. Vi får se vad det blir?

Vi är alltså just nu mitt uppe i projektet och hoppas efter ytterligare tre fältdagar i juli, augusti och september kunna summera resultatet av våra vedermödor, positiva eller negativa. Lärorikt har det under alla omständigheter varit med denna forskning under Gunnar Widaeus kunniga ledning.

Rapport kommer under hösten.

 

Årsmöte 2018

Föreningens årsmöte hölls den 25 mars på Kyrkbacken kl 16.00

Gunnar Redelius föreläste om Sveriges första kloster, Sankt Olof i Sigtuna därefter sedvanliga årsmöteshandlingar.