Litteratur

Annell, G. 1982.Vårfruberga kloster och Gustav Vasa. Sörmalandsbygden 1982.

Annell,G. 1983. Bidrag till Vårfruberga klosters äldsta historia. Kyrkohistorisk Årsskrift.

Annell, G. 1988. Vårfruberga kloster 700 år. Fogdöns Hembygdsförenings Årsskrift 1988.

Carlsson, G. 1959. Strängnäs stads historia. Biskopssäte, domkyrka, kloster. Frånäldsta tid till 1563. Lund 1959.

Collmar, M. 1977. Vårfruberga Cistercienserkloster. Strängnäs stifts herdaminnen Del 1.

Dovring, F. 1947. Fogdö kloster och dess äldsta jordebok. Sörmlandsbygden 1947.

Edenholm, B.1990. Tegelbruken på Fogdön från medeltid till nutid. Fogdöns Hembygdsförenings Årsskrift 1990.

Edenholm, B. 1993. Lägesrapport från grävningarna vid Kungsberg. Fogdöns Hembygdsförenings Årsskrift 1993.

Edenholm, B. 1993. Ett tegelbruk från medeltid vid Vårfruberga kloster. Sörmlandsbygden 1993.

Edenholm, B. 2001. Beskrivning av modellen av Vårfruberga kloster.Fogdöns Hembygdsförenings Årsskrift 2001.

Hildebrand, B-E. 1842. Berättelse om Vårfruberga kloster 1842. Stockholm. Nytryck 1990.

Lidén, H. A. 1995. Kungsberg- konungens borg…och den Vackra Jungfruns. Utgiven av Fogdöns Hembygdsförening.

Ortved, E. 1927-1933. Cistercieordenen og dens klostre i Norden. Köbenhavn.

Ossiannilsson, F. 1945. Fogdö (Vårfruberga) klosters jordebok. Vetenskapssocietetens i Lund Årsbok 1945.

Schnell, I. 1973. Fogdö kyrka och Vårfruberga kloster. Sörmländska kyrkor 47. Nyköping.

Ståhle, C.J. 1948. Om vår äldsta jordebok (Vårfruberga klosters jordförteckning). Namn och Bygd.