Litteratur

Annell, G. 1982.Vårfruberga kloster och Gustav Vasa. Sörmlandsbygden 1982.

Annell,G. 1983. Bidrag till Vårfruberga klosters äldsta historia. Kyrkohistorisk Årsskrift.

Annell, G. 1988. Vårfruberga kloster 700 år. Fogdöns Hembygdsförenings Årsskrift 1988.

Carlsson, G. 1959. Strängnäs stadshistoria. Biskopssäte, domkyrka, kloster. Från äldsta tid till 1563. Lund 1959.

Collmar, M. 1977. Vårfruberga Cistercienserkloster. Strängnäs stifts herdaminnen Del 1.

Damell/Melbi/Siiberg, 2012, Älskade systrar på Fogdön. Föreningen Vårfruberga kloster.

Damell D, 2015, Fogdöklostret, en sammanfattning av det aktuella forskningsläget. Föreningen Vårfruberga kloster.

Dovring, F. 1947. Fogdö kloster och dess äldsta jordebok. Sörmlandsbygden 1947.

Edenholm, B.1990. Tegelbruken på Fogdön från medeltid till nutid. Fogdöns Hembygdsförenings Årsskrift 1990.

Edenholm, B. 1993. Lägesrapport från grävningarna vid Kungsberg. Fogdöns Hembygdsförenings Årsskrift 1993.

Edenholm, B. 1993. Ett tegelbruk från medeltid vid Vårfruberga kloster. Sörmlandsbygden 1993.

Edenholm, B. 2001. Beskrivning av modellen av Vårfruberga kloster, Fogdöns Hembygdsförenings Årsskrift 2001.

Hildebrand, B-E. 1842. Berättelse om Vårfruberga kloster 1842. Stockholm. Nytryck 1990.

Lidén, H. A. 1995. Kungsberg- konungens borg…och den Vackra Jungfruns. Utgiven av Fogdöns Hembygdsförening.

Lovén C, Vårfruberga kloster, 1200-talsjordeboken och godspolitiken. Riksarkivet 40. Studier till Det Medeltida Sverige 7. Stockholm 2017.

Ortved, E. 1927–1933. Cistercieordenen og dens klostre i Norden. Köbenhavn.

Ossiannilsson, F. 1945. Fogdö (Vårfruberga) klosters jordebok. Vetenskapssocietetens i Lund Årsbok 1945.

Schnell, I. 1973. Fogdö kyrka och Vårfruberga kloster. Sörmländska kyrkor 47. Nyköping.

Ståhle, C.J. 1948. Om vår äldsta jordebok (Vårfruberga klosters jordförteckning). Namn och Bygd.

Thomsen/Madsen 2019, Sveriges cistercienser-klostre. Förlaget Ankeret

Wahlqvist T (red)m 2012, Medeltida klosterliv på Fogdön, rapport från ett symposium. Föreningen Vårfruberga kloster.

Wesslén E (red), 2022, Fogdöbonaden. Föreningen Vårfruberga kloster.

 

 

 
Här kan du beställa föreningens egna utgåvor. Om du lämnar din beställning och uppgifter nedan så skickar vi boken/skriften till dig samt en faktura. (Porto tillkommer) 

 

1. Älskade systrar på Fogdön, 40 kr

2. Fogdöklostret, en sammanfattning av det aktuella forskningsläget 20 kr

3. Medeltida klosterliv på Fogdön, rapport från ett symposium 100 kr

4. Fogdöbonaden 80 kr

 

 

 

 

 

 


För- och efternamn:

Gatuadress:

Postadress:

Postnummer:

Telefon:

E-mail:

Meddelande: