Ruin vår överblick

Vårfruberga klosterruin (Foto: Thomas Wahlqvist)

 

VÄLKOMMEN TILL VÅRFRUBERGA KLOSTER

Vårfruberga kloster, vackert beläget på Fogdön invid Mälaren, var en gång ett av rikets allra mäktigaste nunnekonvent. På sin nuvarande plats har klostret legat sedan 1289, slutet av kung Magnus Ladulås regeringstid, nästan inom synhåll från den gamla stiftsstaden Strängnäs. Konventet, tillhörigt cistercienserna, låg tidigare invid Fogdö sockenkyrka, 3 km från nuvarande plats.

 

Klostret drogs in till kronan efter Västerås riksdag 1527 varefter systrarnas verksamhet avstannade för att helt dö ut 1537. Därefter påbörjades rivningen av murarna. Teglet användes sannolikt till Gustav Vasas slottsbygge vid Gripsholm. En storbrand ska också ha påskyndat rivningen.

 

En kungsgård bildades, Kungsberg gård, som idag arrenderas ut och där bedrivs spannmålsodling och uppfödning av nötkreatur och får. Kungsberg med Vårfruberga klosterruin är en del av vårt kulturarv och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

 

Idag finns endast klostrets grundmurar bevarade. Man genom dem se hur anläggningen en gång har sett ut.

 

Föreningen "Vårfruberga kloster" har ett stort engagemang för att visa och göra klostret känt samt utforska klostret och dess historia. Under rubriken AKTUELLT kan du läsa mer om vad som är på gång.

 

Klostrets dag 2020 färgning

Från "klostrets dag" om Fogdöbonaden i augusti 2021, växtfärgning