Aktiviteter

Föreningens aktiviteter är en mix av utforskning och utåtriktad verksamhet. Utforskning handlar om att söka nya kunskaper såväl som att sammanställa och tillgängliggöra befintlig kunskap. Vi ger ut publikationer när det finns behov av det.

Utåtriktad verksamhet handlar om att på olika sätt erbjuda alla intresserade olika forum för att ta del av klostrets historia. Det har exempelvis handlat om forskarsymposier, studiecirklar, guidningar eller seminarier.

 

Här berättar vi om aktiviteter som genomförts under året

                                           

4 mars 2023 genomfördes en slöjdträff på Multeum i Strängnäs där Fogdöbonaden stod i fokus. Dagen inleddes med att Eva Wesslén från Föreningen Vårfruberga kloster berättade om bonadens historia, därefter föreläste Amica Sundström 1:e antikvarie på Statens Historiska museum om tvissömstekniken. Under eftermiddagen hölls en work shop där deltagarna fick pröva på just tvistsöm.

Eva Wesslén 4 mars 2023

Eva Wesslén från Föreningen Vårfruberga kloster föreläser om
Fogdöbonadens historia 
 
Amica Sundström 4 mars 2023
Amica Sundström, Statens Historiska museum föreläser om Fogdö-
bonadens broderiteknik