500-års resan (2023)

2023 är det 500 år sedan Gustav I valdes till kung i Strängnäs. Något som uppmärksammas i hela kommunen under namnet 500-årsresan.

För Vårfruberga kloster och alla andra kloster i Sverige blev valet av Gustav Vasa början till slutet. Vid 1527 års riksdag i Västerås beslutades att kyrkans och klostrens egendomar skulle tillfalla kronan. Klostren stängdes, nunnor och munkar fördrevs.

Föreningen Vårfruberga kloster kommer att uppmärksamma denna händelse i samarbete med Fogdö friskolas lärare och elever. 

 

Nunnor till skolan

"Systrarna" Märit Melbi, Christina Svangren och arkeolog Eva Wesslén

 

Samarbetet inleddes med att "två systrar" och en arkeolog från klosterföreningen besökte elever och lärare för att berätta om klostret och livet där samt bjuda in dem till en guidning i samband med den arkeologiska utgrävningen vid Fogdö kyrka i juni 2022. Samarbetet kommer att avslutas med en final i klosterruinen 24 maj 2023.