Fogdöbonaden

Bonaden är tillverkad under slutet av 1400-talet och skildrar påskens händelser i broderade bildsekvenser. 1847 hittade folklivsforskaren Richard Dybeck "tvenne stycken af en wirkad duk....i en skräpvind vid ett ställe helt nära Kongsberg" på Fogdön. Sedan dröjde det till 1876 innan ytterligare delar av bonaden hittades. Denna gång var det folklivsforskaren och konstnären Nils Månsson Mandelgren som gjorde fyndet. Bonaden låg på altaret i Fogdö kyrka, 3 km från Kungsberg. Den bestod av två hopsydda delar som användes som duk. Bonaden förvaras idag på Statens Historiska museum.

 

Fogdöbonaden är vår mest kända artefakt kopplat till Vårfruberga kloster. Föreningen har genomfört en studiecirkel för att öka kunskaperna. Cirkeln har resulterat i att en kopia av bonaden tillverkats som möjliggör att bonaden kan ses av en större publik. Kopian har bland annat visats på en utställning i Strängnäs domkyrka 2018.

 

Bonad domkyrka

En replik av Fogdöbonaden ställs ut i Strängnäs domkyrka
 

Samma år var också Fogdöbonaden tema för ”klostrets dag” då prov på färgning mm visades. Samtidigt föreläste experter om bonadens teknik och symbolik.

 

Klostrets dag 2020 föreläsningen

Experter från SHS föreläser om Fogdöbonadens historia och teknik

 

 

Tre kungar bonad

Tre kungar, utsnitt ur Fogdöbonaden (Historiska museet Stockholm)
 
2022 gav föreningen ut boken ”Fogdöbonaden” som är den mest omfattande beskrivningen av bonaden.
 
 Fogdöbonaden boken
 Fogdöbonaden, Wesslen Eva, red

 

Bonad stud bes SHM 22

1:e antikvarie vid Statens Historiska museum Amica Sundström visar
Fogdöbonaden för föreningens medlemmar