Arkeologi

Föreningen har sedan 2016 prioriterat arbetet med att söka efter Fogdö kloster. Så kallad georadar/markradar har genomförts vid Fogdö kyrka 2016 och 2021 samt i Vårfruberga klosterruin 2021 och 2022. Genom gåvor från Magnus Bergvalls stiftelse och Sparbanksstiftelsen Rekarne har såväl georadarundersökningar som en arkeologisk utgrävning vid Fogdö kyrka möjliggjorts. Analysarbete pågår fortfarande och väntas bli klar under våren 2023.

 

 

Christer Andersson georadar

Georadarundersökning Vårfruberga klosterruin, Christer Andersson
 
 

drönarbild utgrävning 22 med kyrka

 Platsen för arkeologisk utgrävning vid Fogdö kyrka 2022
 
Utgrävning 22 1
Arkeologerna Ebba Rabe och Erica Strengbom tillsammans med föreningsmedlemmar vid utgrävningsplatsen Fogdö kyrka 2022