Vetenskapligt råd

Från och med 2018 finns ett vetenskapligt råd med syfte att ge sakkunnigt stöd till föreningens arbete med utforskning av Fogdö och Vårfruberga kloster.

 

I rådet ingår:

Sigurd Rahmqvist, medeltidshistoriker, Ann-Chaterine Bonnier, konstvetare, Christian Lovén, konstvetare, Maria Vretemark, arkeolog och osteolog, Theresia Pettersson, språkvetare, David Damell, arkeolog, Eva Wesslén, arkeolog, Linus Jaehnke, kyrkoherde, teolog och kyrkohistoriker samt Märit Melbi, ordförande Föreningen Vårfruberga kloster.