Om föreningen

Föreningen Vårfruberga kloster är en ideell förening som nyfiket utvecklar och för vidare ett viktigt kulturarv. Medlemmarna drivs av viljan att vårda klosterområdet, bygga och förmedla kunskap om och intresse för en spännande tid med spännande människor.

 

Föreningen Vårfruberga kloster bildades år 1958 med syfte att återuppväcka intresset för klosterlämningarna, som var i stort behov av vård och skötsel. Tanken var även att påbörja forskning kring klostret och dess forna verksamhet samt att starta guidningar och initiera friluftsmässor i lämningarna efter klosterkyrkan. 

 

Eftersom föreningen är helt ideell är engagemanget beroende av sina medlemmar och dess styrelse. Ekonomiska möjligheter att utföra forskning mm bygger på bidrag från stiftelser, myndigheter, donatorer med flera. Statens Fastighetsverk är förvaltare av området där klosterruinen finns.

 

Medlemsavgift är 150 kr/år och person. Ditt medlemskap innebär ett stöd för svensk kulturhistoria. Som medlem bjuds du in till föreningens olika aktiviteter och får ett medlemsbrev 3 ggr per år.

 

Medlemsavgift betalar du enklast genom att sätta in pengarna på Föreningens Plusgirokonto 418116–0. Glöm inte att ange avsändare samt e-post adress så att du får medlemsbrevet smidigt.

 

Föreningens årsmöte hålls årligen på Jungfru Marie Bebådelsedag, sista söndagen i mars.