Aktuellt

På den här sidan presenterar vi aktiviteter eller annat som är aktuellt i tiden.
 
  • 9 maj 18.30 -20.00, Vansö sockenstuga, bjuder föreningen till kunskaps seminarium på temat Sörmlands vikingatid. Fil lic och tidigare ordförande i Föreningen David Damell föreläser och diskuterar. Anmäl ditt intresse till info@varfrubergakloster.se. Pris inkl. kaffe 50 kr.
  • 26 mars 2023,  höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i Vansö sockenstuga. Mötet inleddes i Vansö kyrka  då kyrkoherde Linus Jaehnke visade och berättade om figurerna i altarskåpet. Den avgående valberedningen, AnnaStina och Åke Gustavsson avtackades, likaså avgående styrelseledamoten Eva Wesslén. Till ny ledamot i styrelsen valdes Jenny Svärd. 
  • Under 2022 inrättade vi två arbetsgrupper kopplat till föreningen. Syftet med arbetsgrupperna är att intresserade medlemmar ska kunna engagera sig i en fråga utan att för den skull behöva ingå i styrelsen. Läs mer här