Aktuellt

På den här sidan presenterar vi aktiviteter eller annat som är aktuellt i tiden.
 

Årsmötet 24 mars 2024

Innan årsmötet öppnade berättade arkeolog Margareta Hildebrandt, engagerad i föreningens arkeologigrupp, om en utgrävning vid Frösö kyrka under -80 talet. En utgrävning som fått stor uppmärksamhet bland forskare. Stor vikt kommer att läggas på analysarbetet och tolkningar av en utgrävning för att på så sätt anknyta till utgrävningen vid Fogdö kyrka 2022.

 

 

Historien om Sverige

5 november startade SVT:s stora satsning "Historien om Sverige". I tio avsnitt skildras skeenden och personer som har förändrat Sverige, från istiden fram till våra dagar.

Ca 300 experter har hjälpt till att få fakta på plats, och 100 av dem medverkar i serien. En av dessa experter är Theresia Pettersson, språkvetare och sedan många år medlem av Föreningen Vårfruberga Kloster styrelse. Theresia kommer att tala om Gustav Vasas bibel och dess betydelse för svenska skriftspråket.

 

Klostrets dag 2023

Vid klostrets dag 10 augusti var temat:"Martin Luther bortom teserna och Luthers betydelse för klostrens upplösning". 
Martin Berntsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs Universitet samtalar med Linus Jaehnke, kyrkoherde, kyrkohistoriker samt styrelseledamot i Föreningen Vårfruberga kloster.

500-års minnet av kungavalet 1523

24 maj uppmärksammade vi 500-års minnet av kungavalet tillsammans med Fogdö skola. Samtliga barn och lärare besökte klosterruinen och fick genom att växelvis arbeta i temagrupper lära sig mer om livet i klostret, örter och odling, läkekonst, växtfärgning och handarbete samt om maten i klostret. Dagen avslutades med att kung Gösta (Gustav Vasa) kom och stängde klostret.

 

Barnen anländer temadag

Barnen anländer 

Temadag grupper

 Arbete i grupper