Aktuellt

På den här sidan presenterar vi aktiviteter eller annat som är aktuellt i tiden.
 

Historien om Sverige

5 november startar SVT:s stora satsning "Historien om Sverige". I tio avsnitt skildras skeenden och personer som har förändrat Sverige, från istiden fram till våra dagar.

Ca 300 experter har hjälpt till att få fakta på plats, och 100 av dem medverkar i serien. En av dessa experter är Theresia Pettersson, språkvetare och sedan många år medlem av Föreningen Vårfruberga Kloster styrelse. Theresia kommer att tala om Gustav Vasas bibel och dess betydelse för svenska skriftspråket.

 

Klostrets dag 2023

  • 10 augusti är det dags för Fogdöns kulturvecka och även klostrets dag. Årets tema är:"Martin Luther bortom teserna och Luthers betydelse för klostrens upplösning". 

  • 16.00 - 17.00 Samtal mellan Martin Berntsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs Universitet och Linus Jaehnke, kyrkoherde, kyrkohistoriker samt styrelseledamot i Föreningen Vårfruberga kloster. Plats: Fogdö kyrka. Pris: 50 kr/person kr/person
  • 17.00 - 18.00 Kaffe och korvservering i klosterruinen samt gratis visning och guidning av klosterruinen samt av Fogdöbonaden.

500-års minnet av kungavalet 1523

  • 24 maj uppmärksammade vi 500-års minnet av kungavalet tillsammans med Fogdö skola. Samtliga barn och lärare besökte klosterruinen och fick genom att växelvis arbeta i temagrupper lära sig mer om livet i klostret, örter och odling, läkekonst, växtfärgning och handarbete samt om maten i klostret. Dagen avslutades med att kung Gösta (Gustav Vasa) kom och stängde klostret.

 

Barnen anländer temadag

Barnen anländer 

Temadag grupper

 Arbete i grupper
 
  • 9 maj bjöd föreningen till kunskaps seminarium på temat Sörmlands vikingatid. Fil lic och tidigare ordförande i Föreningen David Damell föreläser och diskuterar. 
  • 26 mars 2023,  höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i Vansö sockenstuga. Mötet inleddes i Vansö kyrka  då kyrkoherde Linus Jaehnke visade och berättade om figurerna i altarskåpet. Den avgående valberedningen, AnnaStina och Åke Gustavsson avtackades, likaså avgående styrelseledamoten Eva Wesslén. Till ny ledamot i styrelsen valdes Jenny Svärd. 
  • Under 2022 inrättade vi två arbetsgrupper kopplat till föreningen. Syftet med arbetsgrupperna är att intresserade medlemmar ska kunna engagera sig i en fråga utan att för den skull behöva ingå i styrelsen. Läs mer här