Aktuellt

På den här sidan presenterar vi aktiviteter eller annat som är aktuellt i tiden.
 

Klostrets dag 2023

  • 10 augusti är det dags för Fogdöns kulturvecka och även klostrets dag. Årets tema är:"Martin Luther bortom teserna och Luthers betydelse för klostrens upplösning". 

  • 16.00 - 17.00 Samtal mellan Martin Berntsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs Universitet och Linus Jaehnke, kyrkoherde, kyrkohistoriker samt styrelseledamot i Föreningen Vårfruberga kloster. Plats: Fogdö kyrka. Pris: 50 kr/person kr/person
  • 17.00 - 18.00 Kaffe och korvservering i klosterruinen samt gratis visning och guidning av klosterruinen samt av Fogdöbonaden.

500-års minnet av kungavalet 1523

  • 24 maj uppmärksammade vi 500-års minnet av kungavalet tillsammans med Fogdö skola. Samtliga barn och lärare besökte klosterruinen och fick genom att växelvis arbeta i temagrupper lära sig mer om livet i klostret, örter och odling, läkekonst, växtfärgning och handarbete samt om maten i klostret. Dagen avslutades med att kung Gösta (Gustav Vasa) kom och stängde klostret.

 

Barnen anländer temadag

Barnen anländer 

Temadag grupper

 Arbete i grupper
  • 9 maj bjöd föreningen till kunskaps seminarium på temat Sörmlands vikingatid. Fil lic och tidigare ordförande i Föreningen David Damell föreläser och diskuterar. 
  • 26 mars 2023,  höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i Vansö sockenstuga. Mötet inleddes i Vansö kyrka  då kyrkoherde Linus Jaehnke visade och berättade om figurerna i altarskåpet. Den avgående valberedningen, AnnaStina och Åke Gustavsson avtackades, likaså avgående styrelseledamoten Eva Wesslén. Till ny ledamot i styrelsen valdes Jenny Svärd. 
  • Under 2022 inrättade vi två arbetsgrupper kopplat till föreningen. Syftet med arbetsgrupperna är att intresserade medlemmar ska kunna engagera sig i en fråga utan att för den skull behöva ingå i styrelsen. Läs mer här