Arbetsgrupper

Beroende på vad föreningen prioriterat i sin verksamhetsplan finns det behov av att involvera intresserade medlemmar utanför styrelsen i olika arbetsgrupper. Det är ett sätt att kraftsamla kring en eller flera frågor under en begränsad tid.

 

Arbetsformen öppnar det för fler att engagera sig i något de är intresserade av utan att för den skull behöva ingå i en styrelse med dess ansvarsuppgifter. Samtidigt bidrar arbetsgrupperna till att styrelsen kan få frågor belysta och bearbetade innan de eventuellt ska behandlas och beslutas på styrelsemöte. För närvarande finns två arbetsgrupper.

 

Tycker du att arbetssättet verkar intressant och vill vara med i någon arbetsgrupp är du välkommen att höra av dig. Kanske ser du behov av ytterligare arbetsgrupp?

Arkeologigruppen

Syftet är att sammanställa befintlig kunskap om det äldre Fogdöklostret och tillsammans med resultatet av den arkeologiska utgrävningen vid Fogdö kyrka 2022 göra en helhetsbedömning av forskningsläget.

I arkeologigruppen ingår Eva Wesslén (ansvarig från styrelsen), Margareta Hildebrandt, David Damell, Jan Eriksson och Christer Andersson.

Arkivgruppen

Syftet är att systematisera och arkivera föreningens dokumentation så att den blir sökbar för framtiden. I arkivgruppen ingår Christina Svangren (ansvarig från styrelsen), Susanne Siiberg och Märit Melbi.