Gudstjänster

Under många år har Strängnäs stift arrangerat vallfartsmässa i klosterruinen. Följande preliminära datum gäller för kommande vallfartsmässor. 

 

2017 - 4:e juni (Domprosten)

2018 - 20:e maj (Biskopen)

2019 - 9:e juni (Domprosten)

2020 - 31:a maj (Biskopen)

 

För mer information se Strängnäs stifts hemsida.

 

Aven andra samfund är välkomna att fira mässa i klosterkyrkan efter hänvändelse till Vårfruberga- Härads församling alt. Föreningen Vårfruberga kloster.

 

Observera att bokning av klosterområdet för mässa, dop, bröllop och liknande aktiviteter görs hos Mats Rehnman, 070-928 27 60 och Caroline Parneus, 073-581 07 36 vid Kungsbergs gård.