Jordeboken

Fogdö (Vårfruberga) klosters jordebok, vårt lands äldsta kända, härstammar från år 1257 men finns endast bevarad i en avskrift från 1500- talet.

Jordeboken, som innehåller uppgifter om Fogdö klosters jordinnehav ända från 1100- talets mitt visar att klostrets jordinnehav var betydande i stora delar av Södermanland och Uppland men även i Närke. Ett 70- tal ortnamn upptas i förteckningen, där även nämns att klostret skall ha grundats av en Sivard jarl och hans dotter Ingeborg, personer som men knappast vet något om. Troligen levde jarlen dock ännu vid mitten av 1100- talet.

Jordeboken har gett forskningen en oskattbar kunskap om klostrets konsekventa godspolitik redan under 1100- talet.

 

 

 

 

Bild 7 klosterbrev

 

 

 

Nedan bilder från jordeboken.

Källa: Handskrifts- och musikenheten Uppsala Universitetsbibliotek.

 

Jordeboken 001.jpg 2012-04-03

 

 

Observera texten: Pappersbrev 1257. 

 

 

 

Jordeboken 003.jpg 2012-04-02