Rundtur i klosterruinen

Medeltidens besökare på väg in till konventet passerade först den yttermur (12) som omgav klosterområdet. Där innanför låg den varmt röda, ståtliga tegelbyggda anläggningen, byggd på gedigen stengrund med begravningsplatsen (2) söder om den stora klosterkyrkan. I kyrkans västra gavelmur fanns den sk folkets port, genom vilken gemene man kom in i det mäktiga treskeppiga gudstjänstrummet(1). Längt fram i koret fanns högaltaret med krypta under samt två sidoaltare. Norr och söder om koret fanns förvaringsutrymmen det norra sannolikt en sk bisättningskällare. I norra korsarmen låg nunnornas port. Här var det stopp för allmänhetens tillträde, något som gällde även kyrkans kor. Innanför nunnornas port fanns sakristian (3) med utgång till korsgången (9), som omgav klostergården (8). Väster om klostergården tror man att de s k leksystrarnas (ej invigda nunnor) flygel var belägen (16). Norr om klostergården låg kök och matsal (10). Går vi så tillbaka till sakristian och norrut i den östra flygeln kommer vi först in i nunnornas samtalsrum (4) och därefter till kapitelsalen (5),med nunnornas arbetsrum intill (6). Östra längans övervåning innehöll systrarnas sovsal. Alldeles för sig låg abbedissans hus (7).

Klostrets gäst- och sjukstuga låg utanför yttermuren i söder (13) och öster om klostret, nära Mälarstranden (15), fanns resterna efter en mindre borganläggning (14). Köksträdgården låg sannolikt väster om klostret(11).

 

 Karta för utskrift

Karta Vårfruberga kloster